PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India  
Navigation
Content

Toekomstige Projecten

Een Nieuw Schoolgebouw

Om meer kinderen in staat te stellen om hun studies tot en met groep 12 af te ronden, en naderhand als ze dat willen naar de Universiteit te gaan, is PremaHome begonnen met een project voor de bouw van een nieuw schoolgebouw en een lesaanbod tot en met groep 12.
Er zijn plannen om in een later stadium een apart schoolgebouw voor de kleinere kinderen, van groep 1 tot en met 5, te bouwen.
Op deze manier maakt PremaHome plannen om de dienstverlening uit te breiden, zodat gratis onderwijs kan worden gegeven aan 1000 kinderen, die nu nog in armoede leven.

PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India