PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India  
Navigation
Content

Een Lerares Vertelt

Hoe lang bent u al bij PremaHome?
Ik ben hier als jong meisje in 1989 gekomen. Eerst heb ik tot en met groep 12 geleerd. Daarna heb ik doorgestudeerd en mijn kwalificatie behaald. Ik heb hier een paar jaar administratief werk gedaan en in 1999 ben ik als lerares bij de school gekomen.

Hoeveel kinderen zitten er op school?
Momenteel is het aantal 750. In het tehuis wonen er 600 en 150 kinderen komen dagelijks uit de omliggende dorpen naar school.

Hoeveel onderwijzers werken hier en welke bevoegdheden hebben zij?
In totaal hebben we een staf van 18 onderwijzers en onderwijzeressen. Zij hebben allemaal hun onderwijs bevoegdheid.

Hoe zijn de schoolresultaten?
Heel goed. Onze school is de beste van de hele streek. We halen altijd heel hoge overgangscijfers bij de staatsexamens.

Zijn er ook bijlessen voor kinderen met leermoeilijkheden?
Omdat het ontwikkelingsniveau van de kinderen zeer laag is als ze hier komen, hebben ze extra scholing nodig. Daarom krijgen alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 9 elke dag na school, tot ongeveer 16.30 uur, een uur bijles onder leiding van een onderwijzer(es). Groep 10 krijgt twee extra uren. We wachten de examenresultaten van hun eerste trimester af om te zien voor welke vakken ze extra bijlessen nodig hebben. Vóór elk examen hebben de leerlingen uit groep 10 huiswerkklassen onder leiding van een paar onderwijzers en als dat nodig is organiseren we ook extra studieklassen op zaterdagen.

Welke toekomstplannen heeft de school?
We hebben toestemming van de overheid om te beginnen met de groepen 11 en 12. We wachten op een nieuw gebouw om deze nieuwe school te kunnen starten, zodat onze leerlingen een complete 12-jarige opleiding kunnen krijgen. Dan kunnen we het aantal leerlingen ook verhogen.

Er is ook wat educatief speelgoed aan de school gedoneerd. Hoe wordt dat gebruikt?
Ja, dat wordt gebruikt als hulp bij het onderwijs. De kinderen en ook de leraren vinden het heel leuk en zijn echt gemotiveerd.

Wat zou u de kinderen toewensen?
Ik zou willen dat deze kinderen een heel goede opleiding krijgen en een goede toekomst. Ook zouden zij goede normen en waarden moeten leren, zoals eerlijkheid, waarheidslievendheid en zelfvertrouwen, broederschap, eenheid van religies, goed cultuurbesef en gevoel voor menselijkheid. Ik hoop dat zij op hun beurt zullen doorgeven wat ze hier hebben geleerd, om zo andere mensen en hun land te helpen.

PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India