PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India  
Navigation
Content

PremaHome

In een klein dorpje in Tamil Nadu, Zuid India, biedt PremaHome weeskinderen en kinderen uit arme en onvolledige gezinnen een nieuw thuis, waar zij voedsel, onderdak, medische zorg en goed onderwijs krijgen – en dit alles gratis. Elk jaar neemt PremaHome de zorg voor 500 tot 600 arme kinderen op zich en onderwijst 500 tot 700 kinderen in de eigen school. Ook krijgen zoveel mogelijk kinderen de kans om na hun slagen door te leren in het hoger onderwijs.

Naast het vervullen van hun basisbehoeften, wil PremaHome de kinderen overeenkomstig hun eigen cultuur, religie en tradities opvoeden en ze goede gewoonten en menselijke waarden bijbrengen, om zo een bijdrage te leveren aan hun karaktervorming en ze de kans te geven op een goede en gelukkige toekomst. Het is de wens van PremaHome dat de kinderen zelfstandig en onafhankelijk worden, zelfvertrouwen ontwikkelen en zo een liefdevol voorbeeld worden voor hun eigen kinderen en de maatschappij.

PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India