PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India  
Navigation
Content

De Kinderen

De kinderen die in PremaHome worden verzorgd en opgevoed zijn allemaal afkomstig uit de meest achtergestelde groepen van de maatschappij. Velen komen uit kleine boeren- of landarbeidersgezinnen. Sommigen zijn weeskinderen en velen hebben slechts één ouder - door ziekte, een bedrijfsongeval, alcoholmisbruik of, wat vaak voorkomt, omdat hun moeder zelfmoord heeft gepleegd. Veel van de kinderen komen uit onvolledige gezinnen en wanneer ze bij het Tehuis aankomen zijn ze getraumatiseerd door wat ze in hun korte leventje hebben gezien en meegemaakt. Vaak zijn hun ouders of familieleden simpelweg niet in staat of bereid om voor de kinderen te zorgen en hen op te voeden.

Child Working At A Building SiteGewoonlijk worden kinderen in deze situatie gedwongen om een baantje te zoeken zodra ze “geschikt zijn om te werken”, wat betekent dat ze zo’n tien tot twaalf jaar oud zijn. Ze werken als goedkope arbeidskrachten op het veld, in fabrieken, in restaurants of in de bouw.

PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India