PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India  
Navigation
Content

Agriculture

Veel van het voedsel dat gratis door PremaHome wordt verstrekt, wordt biologisch verbouwd op de eigen akkers. PremaHome wil de landbouwactiviteiten nog verder ontwikkelen, zodat de voedselproductie uiteindelijk zelfvoorzienend is. Dit vermindert de kosten van het voedsel en garandeert versheid en hoge kwaliteit.

Ook zijn er duizenden Neembomen (Azadirachta indica) geplant op een stuk land dat voorheen was overdekt met stenen en doornstruiken. Dit maakt deel uit van een groter herbebossingprogramma. Na minder dan tien jaar groeien de Neembomen goed en PremaHome wil het ontluikende bos verder uitbreiden.      

PremaHome heeft duizenden fruitbomen geplant op braakliggend terrein om zo de bodemvruchtbaarheid te herstellen en het milieu te helpen bij het reduceren van broeikasgassen. Wanneer de bomen vruchten dragen zullen deze ten bate van de kinderen in PremaHome worden gebruikt.

PremaHome is op enkele hectaren begonnen met de verbouw van suikerriet, zodat er ook suiker beschikbaar is voor het gratis voedselprogramma.

PremaHome, Providing shelter and education for homeless, orphaned children in India